Landaureflex

Bij deze reflex wordt het lichaam van de baby gestrekt, wanneer hij bij zijn buik horizontaal wordt vastgehouden. Het zorgt voor de coördinatie in de spiertonus tussen de voor- en achterkant van het lichaam en dan met name de spieren van het bovenlijf.

Wanneer een baby weinig op zijn buik ligt of in rugligging weinig beweegt, heeft het minder kans de Landaureflex voldoende te ontwikkelen. Een nog actieve Landaureflex, zorgt dus voor een lage spierspanning in de nek en rug. Wanneer bepaalde rugspieren nauwelijks meedoen, moeten andere spieren worden aangezet ter compensatie. Dat kan leiden tot problemen met coördinatie en evenwicht, maar ook tot problemen met het ervaren van tijd en ruimte.

Symptomen van een nog actieve Landaureflex:
  • Rugklachten
  • Moeite met (langere tijd) rechtop zitten, stilstaan of langere afstanden lopen
  • Spierspanning, over strekte of gebogen benen
  • Moeite met leren zwemmen (schoolslag)
  • Moeite met snel wisselende bewegingen als hinkelen, touwtjespringen en huppelen
  • Concentratieproblemen
  • Hoofdpijn/migraine
  • Moeilijk kunnen ordenen (bijvoorbeeld van schooltaken)
  • Moeilijk nieuwe informatie kunnen verwerken.
  • Moeite hebben met hulp vragen

Soms zijn er ademhalingsproblemen en/of is de CO2-huishouding in het lichaam verstoord. Koude handen en voeten of spierpijn kunnen hiermee te maken hebben.

Het Landau reflex kan zorgen voor veel vrijheid en ruimte in ons leven en ons daardoor veel plezier en vreugde bezorgen!